Bolyckehus

Vårt Bolyckehuskoncept- den effektiva vägen till hållbara bostäder. 

Vi bygger hus där människor trivs. En förutsättning för att lyckas, är att bygga hållbart ur alla aspekter. Genom åren har vi utvecklat ett koncept som vi kallar Bolyckehus som gör att vi kan bygga kostnadseffektivt, med hänsyn till miljön och med ett resultat som gör att bostäderna blir tidlösa och tåliga i många år framöver.  


Bolyckehusen bygger på en basmodell av fyrbohus med stora anpassningsmöjligheter. Basmodellen är hus i två våningar med träpanel, loftgång, sadeltak och inrymmer fyra lägenheter. Vi har förfinar detta koncept i detalj så att byggprocessen sker mycket effektivt vad som gäller projektering, tid och kostnad. Det finns också en stor möjlighet att enkelt anpassa bostädernas detaljer, utrustning och uttryck utifrån målgrupp, geografi och marknadsläge. Huskropparna går även att skala upp till att inrymma sex lägenheter eller ännu fler där det är önskvärt. 

Hänsyn till människan och miljön
Med vårt Bolyckehuskoncept har vi optimerat byggprocessen för att skapa bostäder resurseffektivt i alla led. De val vi gjort är utifrån att skapa hållbara livsmiljöer för människor, samtidigt som vi utformar bostäder som stöttar de globala miljömålen. Vi väljer företrädelsevis att bygga i trä och har energilösningar som gör husen effektiva  både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.   

En trygg partner
Vår erfarenhet och väl beprövade byggkoncept gör det tryggt att samarbeta med oss. Då vi kan hela byggprocessen från idé till färdig byggnad är vi flexibla och har den kompetens som projektet kräver. Vi är vana att samarbeta med olika typer av aktörer redan på analysstadiet och tar genom tydlighet, lyhördhet och erfarenhet projektet vidare till färdig byggnad. en stor fördel är att vi, förutom själva planerings- och byggdelarna, även har resurser och kompetens kring all från markförvärv och idé till byggande, försäljning av bostäder samt förvaltning. 

Smidiga processer
I de fall det är önskvärt har vi kompetens och resurser att driva detaljplanarbetet tillsammans med kommunen. Vi är väl förtrogna med att arbeta med byggherredriven detaljplan där vi avlastar i valda delar inom detaljplanprocessen, projekteringsprocessen och processen kring  fastighetsrättsliga åtgärder som ligger utanför myndighetsutövning. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med samrådsredogörelse, granskningsutlåtande samt driva medborgardialog. Målet med byggherredriven detaljplan är att snabba upp processen, spara kostnader och effektivt få ut mark, fastighet eller byggnad till målgruppen. Vi kan arbeta med hela eller delar av detaljplanprocessen, det som är bäst för respektive projekt.    

Våra tema
Vårt Bolyckekoncept finns i tre teman för att möta olika målgrupper, miljöer och marknader. Grundkonceptet är detsamma, men uttrycket i material och detaljer anpassas efter omgivningen där bostäderna byggs. 

Hav och kust
Inspirerat av västkusten med en kombination av stående och liggande träpanel i ljusa toner och röda takpannor som återfinns i genuin bohusarkitektur. Det finns även en modern variant av detta tema med slät stående panel, panoramafönster och stram trädgårdsdesign.  Bullerby
Idylliska bostadsmiljöer med spröjsade fönster, gedigna träfasader, lummiga gårdar som ger en lantlig karaktär. Färgskalan i fasaderna går i klassiskt ockragult eller falurött och gårdsmiljöer med snickeridetaljer som broar eller bänkar av klassisk modell Stor ambition läggs för att skapa mysiga och trygga utemiljöer som passar både stora och små.  


Grönt & ekologiskt
Stadsnära miljöer och kvarter med en tidlös design och arkitektur. Moderna detaljer som hörnfönster, släta fasader i moderna material och lösningar för ett hållbart boende. Detaljer som elcykelparkering och pool kan vara ett inslag i gårdsmiljöerna som gärna hålls mer slutna för att ska en privat sfär för de boende.