Försäljningsprocess

Här ser du steg för steg hur processen ser ut från säljstart till inflyttning. När du har signerat förhandsavtalet kommer du få löpande information om bygget. 

1. Säljstart

Vid säljstart ges möjlighet för dig att teckna ett bokningsavtal för just den lägenhet som du är intresserad av. I detta skede tas en bokningsavgift ut om 10-15.000 kr och lägenheten reserveras för dig fram till tecknande av förhandsavtal.

2. Förhandsavtal

Förhandsavtalet ersätter bokningsavtalet och är bindande. Avtalet bygger på en kostnadskalkyl som godkänts av två intygsgivare som är behöriga enligt Boverket. Vid tecknandet av detta avtalet erläggs en handpenning om 50.000-75.000 kr minus bokningsavgiften. 

3. Tillvalsprocess

Till varje lägenhet följer en standardinredning som vi med omsorg valt ut. Du har även möjlighet att göra vissa tillval till din lägenhet ur vår tillvalskatalog. Strax efter byggstart blir du kallad till ett personligt möte med oss för att diskutera dina val. Därefter tecknas ett avtal där val och pris framgår.    

4. Informationsmöte 

När byggprocessen är igång kallas alla köpare till ett informationsmöte där man får information om den pågående byggnationen, kommande inflyttning, framtida föreningsarbete etc. Det ges möjlighet till allmän frågestund och man får tillfälle att träffa sina blivande grannar. 

5. Upplåtelseavtal.

När bostadsrättsföreningens ekonomiska plan är granskad av intygsgivare samt registrerats hos Bolagsverket är det dags att skriva ett upplåtelseavtal. Då närmar vi oss inflyttning och föreningen antar dig som medlem. 


6. Slutbesiktning

Före inflyttning blir du inbjuden till att vara med vid slutbesiktning av din lägenhet. Besiktningen utförs av en oberoende sakkunnig besiktningsman. Du ges möjlighet att själv gå igenom din lägenhet ca 1 timme före besiktningsmannen kommer för att i lugn och ro notera eventuella synpunkter. När besiktningen är godkänd garanteras byggnationen i fem år. Efter 2 år genomförs en garantisyn för att kontrollera eventuella brister i byggnaden.    

7. Inflyttning

På tillträdesdagen får du dina nycklar till lägenheten. Vid detta tillfälle visar du upp kvitto på att du betalt insatsen samt dina tillvalskostnader.