Att flytta

Inflyttning i lägenheten görs den första vardagen i månaden. Om flyttdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag sker således inflyttningen den närmsta följande vardagen.

Besiktning

Inför flytten skall en lägenhetsbesiktning göras. Ca två veckor innan flyttdagen görs en protokollförd översyn av lägenhetens skick. I protokollet anges om det uppkommit skador som lägenhetsinnehavaren anses orsakat och som då skall åtgärdas innan avflyttningsdagen.

Ut- och inflyttningsdagen

På dagen vid byte av lägenhetsinnehavare träffas vi för nyckelkvittering. Lämnas nycklar över tidigare än på flyttdagen skall det meddelas till oss.

Inflyttande hyresgäst har även möjlighet att komma med eventuella påpekande på städning.

Som avflyttande är det viktigt att tänka på att städningen är ordentligt gjord annars kan man komma bli ersättningsskyldig. Städtips finns att tillgå i en broschyr som lämnas ut vid lägenhetsbesiktningen, eller kan beställas från oss.

Uppsägning hyreskontrakt

Uppsägningstiden för ett bostadskontrakt är tre kalendermånader och räknas från sista datumet i den månad som uppsägningen kommer oss tillhanda, läs mer och hämta blankett för uppsägning här.

delivery

Bra att tänka på inför flytten:

• Göra en adressändring
• Sända in flyttanmälan till elbolaget