Uppsägning

Uppsägningstiden för ett bostadskontrakt är tre kalendermånader och räknas från sista datumet i den månad som uppsägningen kommer oss tillhanda.

Uppsägningen skall göras skriftligt genom att skriva på sidan två på hyreskontraktet och sända till oss eller på blanketten Uppsägning av hyreskontrakt.

Klicka här för att ladda hem blankett för uppsägning.

checklist-notepad