Att tänka på som hyresgäst

Som lägenhetsinnehavare har man vissa skyldigheter så som att t.ex. att vårda sin bostad och visa hänsyn till grannar. I broschyren ”Välkommen som hyresgäst!”, som lämnas ut på inflyttningsdagen, hittar man råd och tips om hur man på bästa sätt vårdar sin bostad.

Hänsyn till grannar

För att alla som bor i fastigheten skall trivas måste alla ta hänsyn till varandra.

Några saker vi vill nämna speciellt:

  • Tänk på grannarna om Ni spelar musik, håll normal ljudnivå, framförallt efter kl 22.00. Meddela dina grannar om Ni ska ha fest (max 1gång/månad).
  • Rastning av hundar är FÖRBJUDET på gården.
  • Skaka inte mattor och andra föremål från balkong och fönster. Grannen under kanske har sitt fönster öppet.

Måla och tapetsera

Prata alltid med hyresvärden innan Ni börjar jobba i Er lägenhet. Arbete skall vara fackmannamässigt utfört. Ni kan bli ersättningsskyldig när Ni flyttar om arbetet är slarvigt gjort eller om Ni använt felaktigt material eller valt extrem färgsättning 


Biltvätt

Av miljöskäl får utvändig tvättning av bilar ej förekomma på parkering eller gård utanför fastigheterna. Vi hänvisar istället till upprättade biltvättar för självservice eller automattvätt.


Husdjur

För den allmänna trivseln i våra bostadsområden behöver vi ha ordningsregler som gäller husdjur. Boendet i ett område bygger på ansvar och respekt för varandra och att visa hänsyn. I de flesta bostadsområden har det under senare år har blivit allt mer vanligt med klagomål på lösspringande katter och hundar som ej är kopplade. De vanligaste klagomålen är att katter förorenar barnens lekplatser, markerar revir på balkonger och uteplatser samt att ensamma hundar skäller i lägenheter och att ägare ej plockar upp djurens avföring. På grundval av detta har Privatbostäder beslutat att upprätta ordningsregler som gäller i våra bostadsområden.

Ägaren till ett husdjur har skyldighet att ha tillsyn över sitt husdjur så att inga olägenheter uppstår. Detta gäller även katter. För att klara tillsynen över sin katt skall koppel användas när katten vistas utanför lägenheten. Samma sak gäller naturligtvis för hundar.

Lag om tillsyn över hundar och katter: § 1
”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”

Hyreslagen § 25
”Hyresgästen ansvarar för gäster, inneboende och husdjur”

Hälsoskyddslagen: § 11
”Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att sanitär olägenhet ej uppstår”

Hyresinbetalning

Hyran skall betalas i förskott senast den sista dagen i varje månad.

Hyresgästen är enligt kontraktet skyldig att betala hyran även om hyresavin ej kommit före den siste i månaden.

Påminnelseavgift 50,-
Kravbrev 160,-
Dröjsmålsränta 15 %

Då likvid ej erhållits 9 dagar efter kravbrevets utskick, skickas en uppsägning till hyresgästen, jämligt 12 kap. 44§ jordabalken, med underrättelse om möjlighet att få tillbaka hyresrätten om hyresgästen betalar hela skulden inom 3 veckor (SFS 1993:403).


Tillträdesrätt

Hyresgästen är skyldig att lämna reservnyckel även till extralås, om det på kontraktet är ikryssat att hyresgästen medger hyresvärden rätt att inneha reservnyckel till lägenheten. Detta innebär inte att hyresvärden får gå in i lägenheten utan tillstånd annat än i katastrofsituationer, exempelvis akut vattenskada, brand eller dylikt.

Hyresvärden har rätt att få tillträde till lägenheten för att utöva reparationer eller besiktningar. vägrar hyresgästen tillträde till lägenheten kan detta medföra hyresrättens förverkande eller rätt för fastighetsägaren att säga upp kontraktet.


Andrahandsupplåtelse

Enligt 32 § Hyreslagen gäller som huvudregel att hyresgästen inte får överlåta hyresrätten, (hyra ut lägenheten i andra hand) utan hyresvärdens samtycke. Hyresgäst, som överlåter hyresrätten utan behövligt samtycke eller tillstånd och inte efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål, förverkar sin hyresrätt och kan bli uppsagd till avflyttning.

Vi hoppas på att vi med gemensamma ansträngningar kan få ett trivsamt boende.