Ny VD på Privatbostäder

  • 1 september tillträder Christina Carlsson som ny VD för Privatbostäder. Åsa Norberg kommer att arbeta kvar som ägare och styrelseordförande i bolaget.

    –  Jag ser fram emot att driva företaget vidare i samma anda, med kvalitet och hållbart byggande i fokus, säger Christina Carlsson

    –  Privatbostäder är i ett expansivt skede med många positiva projekt, det känns tryggt att lämna över till Christina som arbetat på företaget sedan 2015 och känner organisationen väl, säger Åsa Norberg

« Tillbaka