Nu är båda villorna sålda på Kaponjärsvägen 1 och Kaponjärsvägen 3