Byggnation av Brf Västerhavet i Ellös är i full gång