Hammar Företagspark, Stenungsund

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Industrimark till salu

  Utmed E6, vid norra infarten till Stenungsund, har vi en ny detaljplan där vi tagit fram mark till industri, kontor och lager. Området har ett attraktivt läge med perfekt skyltläge utmed motorvägen och omfattar 132.000 kvm detaljplanerad mark. Välkomna att kontakta oss med er intresseanmälan.

  Detaljplanen antogs 2021-01-21 och vann laga kraft i februari 2021.

  Formulär intresseanmälan industrimark

  Plankarta

  Illustrationskarta

  Korta fakta

  Fastighetsägare: Badhustorgets Fastighets AB

  Kontaktinformation
  Projektledare:Åsa Norberg0706-83 64 83asa.norberg@privatbostader.se
  Kundkontakt:Christina Carlsson0705-36 00 97christina.carlsson@privatbostader.se

« Tillbaka