Hammar Företagspark, Stenungsund

 • Industrimark till salu

  Utmed E6, vid norra infarten till Stenungsund ligger ett område med attraktivt läge, med perfekt skyltläge utmed motorvägen.

  Vi har tagit fram en detaljplan (som vann laga kraft i februari 2021) omfattande mark till industri, kontor och lager. Hela området omfattar 132 000 kvm detaljplanerad mark.

  Det finns möjlighet att förvärva fastigheter i olika storlekar från 2 200 kvm och uppåt.

  Arbete med infrastruktur i form av vägar, VA och dagvattenhantering pågår. Stenungsunds kommuns VA-anslutning till området beräknas vara klar i september 2023.

  Välkommen att kontakta oss direkt (kontaktuppgifter nedan) eller lämna en intresseanmälan.

  Formulär intresseanmälan industrimark

  Plankarta

  Illustrationskarta

  Översiktlig skiss tomtfördelning område A2

  Prislista område A2

  Fastighetsägare: Hammar Företagspark AB

  Kontaktinformation:
  Johan SöderqvistProjektledare0708-20 02 30johan.soderqvist@privatbostader.se
  Åsa NorbergFörsäljning tomter0706-83-64-83asa.norberg@privatbostader.se

   

« Tillbaka