Våra samarbetspartners

Stenungsön koncernen

Fastighetskoncernen Stenungsön Förvaltning AB. Tillsammans har man utvecklat och skapat attraktiva fastigheter i södra och västra Sverige. Privatbostäder förvaltar samtliga fastigheter i koncernen.Orust Schakt AB

Orust Schakt är ett entreprenadföretag med 40 års erfarenhet av branschen som ägs och drivs av Mattias Olsson. www.orustschakt.se