Båtplats uthyres

  • Båtplats centralt i Stenungsund uthyres under säsongen april – oktober. Anpassad för motorbåt, platsen är 3 meter bredd.

    Kontakta Ene-Rita Sjögren, tel 0709-66 80 56, för mer information.